CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare