Management Integrat

Acest serviciu doreste sa vina in intampinarea celor ce nu au timpul necesar pentru  obtinerea documentelor in vederea construirii unei imobil si inscrierea acestuia dupa edificare.

Pachetul de servicii de mai jos poate fi customizat in functie de nevoile fiecarui client:
– Acordarea de suport pentru identificarea terenului sau a locatiei pe care se doreste construirea unui imobil ( casa unifamiliala sau cladiri cu alte destinatii);
– Realizarea proiectului de arhitectura si a proiectelor de specialitate in faza DTAC, PT, DDE;
– Obtinerea certificatului de urbanism;
– Realizarea documentatiei in vederea obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism;
– Obtinerea  avizelor solicitate de autoritati;
– Obtinerea autorizatiei de construire;
– Demersuri in vederea bransarii la utilitati (gaz, curent electric, apa/canal);
– Reprezentarea in relatia cu Primaria Locala;
– Reprezentare si demersuri  in relatia cu Inspectoratul de Stat in Constructii;
– Servicii de dirigentie de santier;
– Managementul constructiei/ investitiei – buget, planificare executie lucrari/aprovizionari materiale, cash flow (out flow) – asigurarea ca totul decurge conform cerintelor proiectului si ale clientului;
– Reprezentarea in relatia cu Constructori;
– Intocmirea certificatului de performanta energetica pentru imobilul realizat;
– Reprezentarea la semnarea procesului verbal de receptie finala;
– Reprezentarea la Primaria Locala: Directia de Impozite si Taxe Locale – in vederea declararii constructiei pe rolul fiscal;
– Reprezentarea la Primaria Locala: Directia de Impozite si Taxe Locale in vederea obtinerii certificatului fiscal pentru cadastru si intabulare;
– Reprezentarea la OCPI in vederea intabularii imobilului – cu intocmirea dosarului de intabulare si cadastru.

Programeaza o intalnire