Proiectare

Prin intermediul partenerilor putem livra proiecte de executie pentru urmatoarele specialitati: arhitectura, structura de rezistenta, instalatii electrice, curenti slabi, termice, ventilatii, sanitare si de incendiu.

Proiectele se vor intocmi la fazele specificate in legislatie:

– Documentatie pentru obtinere certificatelor de urbanism C.U.
– Studiu de fezabilitate impreuna cu antemăsurători S.F.
– Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie D.T.A.C.
– Proiect tehnic P.T.
– Detalii de Executie D.E.
– Documentatie economica/Devize


Alte servicii conexe:

  • Consultanta si intocmire documentatii in derularea proiectelor de constructii, extinderi de imobile, intrari in legalitate a constructiilor.
  • Coordonare a proiectelor incepute si nefinalizate, sau cu oricare alta problema juridica.
  • Consultatnta legislativa – aplicata pe situatia si cerinta clientului.
  • Consultanta in alegerea materialelor existente pe piata interna si externa.
  • Proiectare si executie in amenajare interioara: spatii de locuit, birouri, spatii administrative, publice.
  • Proiectare si executie in amenajarea exterioara: gradini, parcuri si in special spatii restranse.
  • Servicii de coordonare a specialitatilor de proiectare.
  • Modificari si modernizari fatada – cladiri prin optimizarea materialelor, costului si punerea in practica.
  • Consultanta Tehnica in Constructii.