Studiul Geotehnic

Studiul Geotehnic are rolul de a verifica daca terenul pe care urmeaza a fi ridicat o constructie indeplineste conditiile necesare si are capacitatea de a-l sustine in

Beneficiile angajarii unui diriginte de santier ?

  Beneficiile angajarii unui diriginte de santier pot fi urmatoarele: Angajarea unui diriginte de santier/ Inspector de santier are avantajul ca veti avea o persoana

Acordul unic (AU)

Acordul unic (AU) Acordul Unic (AU) reprezinta documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea Autorizatiei de Construire / Desfiintare, întocmit în

Coeficient de ocupare teren (CUT)

Coeficient de ocupare teren (CUT) Coeficientul de ocupare al terenului exprimă raportul dintre Suprafaţa Construită desfăşurată a tuturor nivelurilor (SD) şi suprafaţa terenului (S). In

Procentul de Ocupare al Terenului (POT)

Procentul de Ocupare al Terenului (POT) Procentul de Ocupare al Terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa construită la sol (SC) şi suprafaţa terenului considerat (S),